Pomoc dzieciom z Ukrainy

niebieskie nieboWojna na Ukrainie dotyka nas wszystkich. Najbardziej narażone na stres i traumę wojenną są dzieci. Nasze Stowarzyszenie pomaga i będzie pomagać dzieciom. Mamy możliwość organizacji zajęć terapeutycznych dla dzieci uchodźców oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jesteśmy gotowi organizować kursy języka polskiego do obywateli Ukrainy. Będziemy wspierać przy wypełnianiu dokumentów i w sprawach administracyjnych. Pomimo, że sami walczymy o przetrwanie to wiemy, że teraz nasze zmagania nie są najważniejsze. Teraz wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Informacje w języku angielskim i komunikatywnym ukraińskim pod nr tel. 609 77 22 66.

Війна в Україні впливає на всіх нас. Діти – це більша кількість стресів і воєнних травм. Наша Асоціація допомагає і буде допомагати дітям. Можемо організувати заняття для дітей, а також психолого-педагогічні заняття. Ми готові організувати курси польської мови в Україні. Це обмежується оформленням документів і під обмеженням. що ми боремося, щоб вижити, незважаючи на те, що ми боремося, що не наші зараз. Ми всі тепер українці. Інформація англійською та комунікативною українською мовою за номером телефону 609 77 22 66.

#SolidarnizUkraina #StandwithUkraine